Πρέπει να μεταφέρω κάπου το αυτοκινήτου μου;

Πρέπει να μεταφέρω κάπου το αυτοκινήτου μου;

Όχι, το Κέντρο Απόσυρσης θα φροντίσει για την μεταφορά του αυτοκινήτου από το χώρο σας με ειδικά φορτηγά-γερανούς στην μέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί.